O NÁS

4D je galériou, kultúrnym centrom, ateliérom i sochárskou dielňou. Názov odkazuje na pomyselnú 4. dimenziu, ale aj 4 bývalé dielne, z ktorých bol vybudovaný priestor galérie. Povahou činnosti sa profiluje ako centrum zamerané na sochársky a objektový charakter realizácií, prirodzene však akceptuje, ba niekedy aj iniciuje intermediálne prepoje- nia a medziodborové i medzigeneračné spolupráce a konfrontácie.
Podstatnou kvalitou tu je aj komunitný, ľudský rozmer projektu, ktorého hlavnými zakladateľmi sú Ladislav Sabo s dcérou Zuzanou.
4D vzniklo neďaleko Bratislavy, na okraji mesta Galanta v areáli bývalých poľnohospodárskych štátnych majetkov. Podarilo sa to aj vďaka Eduardovi Šebovi, vlastníkovi priestoru a donátorovi, ktorý podporuje umelecko-tvorivú činnosť centra. 4D je platforma, ktorá umelcom ponú- ka zázemie, pracovný i prezentačný priestor, technologickú podporu, ale aj priestor na vzájomnú komunikáciu.